Děkujeme, že jste se rozhodli k nápu právě u nás. Před nákupem si prosím přečtěte obchodní podmínky, které jsou sepsány níže.

 

Provozovatel internetového obchodu:

 

Patrik Jokl

Zborovská 4161

Zlín, 760 01
Česká Republika


IČ: 03038459

DIČ:CZ9605244495

 

JSME PLÁTCI DPH.

 

INFOLINKA ( PO - PÁ 8:00 - 16:00 ) +420 778 085 598

 

Odpovědná osoba:

 

Patrik Jokl

 

Provozní doba:

 

Po - Pá od 8:00 do 17:00

 

Pozor! infolinka je funkční od 8:00 do 16:00

 

Provozovna (sklad a výdejní místo)

 

Šedesátá 7046

760 01 Zlín

 

- Areál Svit, budova 65

- 5. NP

  

Obchodní podmínky


1) O registraci 

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v internetovém obchodě "http://aukro.cz/listing/user/listing.php?us_id=35661390" a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetových obchodů firmy Patrik Jokl v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti." 

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně pětkrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese:"ac-shop@seznam.cz", nebo na uvedené pevné adrese. 

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.  

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva 

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde. 

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.  

Storno objednávky 

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky. 

V případě nevyzvednutí zboží i bez upozornění internetového obchodu do 10ti dnů od vytvoření objednávky (platí pro objednávky s výběrem osobního převzetí) bude Vaše objednávka stornována i bez upozornění internetového obchodu.

 

Nevyzvednuté zásilky na dobírku

 

 

Smlouva mezi prodejcem (Patrik Jokl – iPrice) a zákazníkem vzniká v okamžiku, kdy zákazník zašle svou objednávku. Obě strany jsou touto smlouvou  vázány a zákazník je povinen si zboží převzít (neuplatní-li například 14 denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy). Pokud si zákazník zboží nepřevezme, ocitá se v prodlení věřitele a podle §522 obč.z. je povinen uhradit náklady, které vznikly (tedy poštovné, balné a práce s balením). Takto vzniklé náklady je možné samozřejmě vymáhat i soudně. V případě nepřevzetí zásilky (platí pouze pro zásilky na DOBÍRKU!) bude zákazníkovi účtován poplatek 280 Kč. V případě neuhrazení tohoto poplatku bude celý případ předán vymahačské agentuře.


 

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci: 

 

Osobní odběr 

Objednávku je možné vyzvednout tentýž den po vytvoření objednávky za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech vás budeme informovat. Objednávky lze vyzvedávat pouze po telefonické dohodě. 

Zboží doručováno pomocí České pošty.
Poštovné je účtováno podle druhu a váhy zboží. Cena přepravy zahrnuje možnost večerního doručení (volitelně) a telefonické kontaktování zákazníka, pro případnou změnu doby či místa doručení (pouze u Balíku Do Ruky a Balíku Na Poštu).
U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy.
Reklamace zásilky je možná do 3 dní od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání! 

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost. 

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání.  

4) Záruka 


Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím.

 

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá iPrice za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. 

 

POZOR! ZÁSILKY ZASLANÉ NA DOBÍRKY NEPŘÍJMÁME.
 

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.  

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti, nebo jiným způsobem, ale pouze na žádost spotřebitele (pokud tím nevzniknou prodávajícímu další náklady), v opačném případě budou peníze vráceny stejným způsobem, jako byly přijaty. Peníze budou spotřebiteli vráceny bez zbytečného odkladu nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. 

 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv: 

·    na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal, 

     

 

7) Doručení a dodací podmínky 

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny. 

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají. 

Jak postupovat při vracení zboží: 

1) Připravte zásilku dle popisu níže a odešlete nejlevnější pojištěnou formou do sídla společnosti.
2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem. 

Jak zásilku připravit 

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).  

8) Způsoby úhrady 

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.
předplatba - při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet
dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.
osobní odběr - platí v hotovosti při osobním odběru.
platební karta  

9) Bezpečnost 

Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Bezpečnost plateb zajišťuje platební brána PayU, která je chráněna 3-D secure, podporována karetními asociacemi.  

10) Reklamace 

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.  

11) Reklamační řád 

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.  

Jak postupovat 

1.   V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu - "iPrice, Šedesátá 7046, 760 01 Zlín". Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Pro zásilku můžeme také zaslat kurýra - jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilku doporučujeme zaslat kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. 

2.   Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol 

3.   Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. 

4.   Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena. 

5.   Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné. 

6.   Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 

7.   Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu. 


1.   O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení. 

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

 

  

Kontakty


Telefon:


+420 778 085 598


E-mail:

 
AC-shop@seznam.cz

 
Adresa:

 

Fakturační adresa:


Patrik Jokl, Zborovská 4161, 760 01 Zlín


Provozovna:


iPrice, Šedesátá 7046, 760 01 Zlín

Normal 0 false false false CS JA X-NONE